13/11/2000    ΤΟ "MARKET ZOOM" ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΣΑΕ
"Ελληνική Τεχνολογία Pegasus Extranet
Όλες οι επιχειρήσεις που σήμερα αντιλαμβάνονται την διεθνοποίηση να τους χτυπά την πόρτα, με μηδενικό ουσιαστικά κόστος, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την ελληνική τεχνολογία "Pegasus Extranet".
Η επίσημη παρουσίασή της έγινε στην έκθεση Infosystem και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον εκατοντάδων επιχειρήσεων.
Μπορεί πλέον ο καθένας να εκμεταλλευθεί τις συνεχώς και ραγδαία αναπτυσσόμενες δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο, και να εκμηδενίσει τις γεωγραφικές αποστάσεις μεταξύ των μηχανογραφικών εγκαταστάσεων, και να φέρει τους πελάτες δίπλα του, με χρήση απλών, μη μόνιμων συνδέσεων στο Διαδίκτυο.
Ο στόχος που επιτυγχάνεται άμεσα, είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων, η αύξηση των πωλήσεων, η αποτελεσματική υποστήριξη μετά την πώληση, καθώς και η κατάκτηση των ωφελειών της τηλεεργασίας.
Η σειρά των εφαρμογών PS που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Pegasus Domain, περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα τα οποία: 1) Ενημερώνουν αυτόματα και αμφίδρομα, τα αρχεία που βρίσκονται στην τοπική μηχανογράφηση, αλλά και στον κόμβο του Διαδικτύου.
2)Υποστηρίζουν αυτόματα τον κόμβο της εταιρείας στο Διαδίκτυο ο οποίος είναι: * Το εργαλείο παρουσίασης της εταιρείας και των προϊόντων της.
* Το μέσο προώθησης, πώλησης και υποστήριξης των προϊόντων της.
* Το σύστημα αυτόματου ελέγχου του δικτύου πωλήσεων.
* Το σύστημα υποστήριξης των πελατών μετά την πώληση.
3) Διαθέτουν σύστημα αυτόματης προσέλκυσης και υποστήριξης υποψηφίων πελατών, το οποίο βασίζεται στην αυτόματη, μαζική αλλά όχι μαζικοποιημένη ενημέρωση για κάθε προϊόν με ηλεκτρονικό τρόπο που εκμεταλλεύεται της δυνατότητες επικοινωνίας του δυνατότερου επικοινωνιακού μέσου που είναι το Internet.
Ο όμιλος ΤΕΣΑΕ, η πρώτη ελληνική εταιρεία τεχνικής πληροφορικής στην Ελλάδα (από το 1984), είναι αυτός που έχει αναπτύξει την τεχνολογία "Πήγασος".
Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που φιλοξενεί τις εφαρμογές πληροφορικής που έχουν αναπτυχθεί με την τεχνολογία "Πήγασος" (http://www.pegasus.net.gr) και είναι πλήρη δείγματα τα οποία μπορεί να δοκιμάσει ο κάθε επισκέπτης.
" ΤΟ ΑΡΘΡΟ