11/01/2001    ΤΟ PC SHOPPER ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΣΑΕ
"Η ΤΕΣΑΕ ανακοίνωσε του Pegasus Extranet, μιας νέας τεχνολογίας, που δίνει τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να εκμεταλλευθούν τις δυνατότητες του Internet, για να εκμηδενίσουν τις γεωγραφικές αποστάσεις μεταξύ των μηχανογραφικών εγκαταστάσεων και των πελατών τους.
Η τεχνολογία Pegasus Extranet χρησιμοποιεί τα προϊόντα της σειράς Pegasus Domain και δουλεύει με απλή σύνδεση dial-up παρέχοντας τη δυνατότητα συνεργασίας επιχειρήσεων σε διαφορετικά γεωγραφικά μέρη, κάτω από τη ίδια παρουσίαση στο Internet, ενώ διαθέτει σύστημα αυτόματης επικοινωνίας μέσω fax ή e-mail.
Info: 74.88.705
ΤΟ ΑΡΘΡΟ