23/11/2000    ΤΟ "ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΣΑΕ
"Εμπορικό κέντρο για ΜΜΕ στο Διαδίκτυο από την ΤΕΣΑΕ
Όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να έχουν τη δική τους παρουσία στο Διαδίκτυο και να δημιουργήσουν το δικό τους εμπορικό κέντρο με πολύ χαμηλό κόστος.
Η ΤΕΣΑΕ, η οποία αναπτύσσει εφαρμογές πληροφορικής με βάση την ελληνική τεχνολογία Πήγασος και διαθέτει το μεγαλύτερο ελληνικό εμπορικό κέντρο (Pegasus Business Center)στο Διαδίκτυο, με περίπου 70.000 εγγραφές στη βάση δεδομένων του, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση να δημιουργήσει το δικό της εμπορικό κέντρο στην περιοχή που εδρεύει η εταιρεία.
±δη λειτουργούν δύο πρότυπα CITY NET - εμπορικοί οδηγοί για τις περιοχές Ζωγράφου και Αμαρουσίου, στα οποία προβάλλονται δεκάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιτυγχάνοντας έτσι την άμεση επαφή με το καταναλωτικό κοινό της περιοχής τους.
Στις δύο ακόλουθες διευθύνσεις http://www.zografounet.gr και http://www.marousinet.gr η κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να δει το "στήσιμο" του site με τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες των επιχειρήσεων, να μάθει τα νέα της περιοχής και να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής για τη δημιουργία του δικού της εμπορικού κέντρου.
Ο Όμιλος ΤΕΣΑΕ, η πρώτη εταιρεία τεχνικής πληροφορικής στην Ελλάδα, αναλαμβάνει για τις επιχειρήσεις που είναι χρήστες προγραμμάτων της ελληνικής τεχνολογίας "Πήγασος", ή που θέλουν να γίνουν χρήστες της τεχνολογίας "Πήγασος", να αναβαθμίσει τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα, έτσι ώστε να τρέξουν με βάση τα νέα δεδομένα.
Ο Όμιλος ΤΕΣΑΕ με δική του τεχνογνωσία και αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό, καλύπτει και αυτούς ακόμη που πιστεύουν οτι η εργασία τους διακρίνεται από αρκετές ιδιαιτερότητες. Οι 4.000 πελάτες του Ομίλου ΤΕΣΑΕ επιλέγουν τον πυρήνα εφαρμογής ενός προγράμματος που καλύπτει την επιχείρησή τους και προτείνουν τις απαιτούμενες αλλαγές έτσι ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι ιδιαιτερότητες.
Η ΤΕΣΑΕ ιδρύθηκε από τον κ. Θωμά Ψαρρά, που είναι και ο δημιουργός της ελληνικής τεχνολογίας "Πήγασος". Οι δραστηριότητες του Ομίλου στο Διαδίκτυο άρχισαν με την κατασκευή κόμβων, εμπορικών κέντρων, ενώ στο χώρο του Intranet με τη διασύνδεση δικτύων υπολογιστών μέσω Διαδικτύου. Ο κύριος κόμβος του Ομίλου έχει την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.tesae.com και περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά των όσων έγιναν και γίνονται καθημερινά στον Όμιλο. Η διεύθυνση http://www.pegasus.net.gr φιλοξενεί τις εφαρμογές πληροφορικής που έχουν αναπτυχθεί με την τεχνολογία "Πήγασος" και είναι πλήρη δείγματα τα οποία μπορεί να δοκιμάσει ο κάθε επισκέπτης."
ΤΟ ΑΡΘΡΟ