06/03/2009    Ανακοίνωση της Ανανέωσης R006 της Εκδοσης V3.11 της Τεχνολογίας Πήγασος

Η Ανανέωση R006 του Pegasus V3.11 είναι διαθέσιμη στους χρήστες της Τεχνολογίας Πήγασος.

Οι εφαρμογές που έχουν κατασκευαστεί στηριγμένες στην προηγούμενη ανανέωση (R005) είναι πλήρως συμβατές με τη νέα.

Στην νέα ανανέωση εχει προστεθεί η δυνατότητα ανάγνωσης XML αρχείων με το Microsoft.XMLDOM object. Με τις συναρτήσεις που έχουν προστεθεί (dxml_sopen(), dxml_fopen(), dxml_records(), dxml_fldval()) μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα του XML σαν records και να διαβάσετε τις τιμές τους.

Επίσης προστέθηκε η δυνατότητα να εκτελούνται μέθοδοι του Pegasus γραμμένες σε ascii αρχεία (συναρτήσεις dopegext(), execmeth() )

Πλήρη κατάλογο των συναρτήσεων του Pegasus V3.11 μπορείτε να βρείτε στο Pegasus Reference Manual.

Οι χρήστες της Τεχνολογίας Pegasus V3.11, που καλύπτονται με ΕΣΤΕΣ, μπορούν να κατεβάσουν τα νέα αρχεία (exe και dll) από το extranet της Τεχνολογίας Pegasus (http://www.pegasus.net.gr) και να τα ενσωματώσουν στην εφαρμογή τους.