Η ΤΕΣΑΕ είναι πιστοποιημένος Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.Ως πάροχος διαθέτει άδεια καταλληλότητας λογισμικού Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ). Τα Ηλεκτρονικά Παραστατικά τα οποία εκδίδονται από τον Συνδρομητή με την χρήση της Πλατφόρμας Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ της ΤΕΣΑΕ έχουν την μορφή η οποία περιγράφεται  στο παρόν κείμενο και είναι σύμφωνη με την Απόφαση Α.1017 (ΦΕΚ 457 Β.2020), την Απόφαση Α.1035/2020 (ΦΕΚ: 551 Β/2020) και τα άρθρα 14  και 15 του ν.4308/2014. 

Περιεχόμενα:

Συνοπτική περιγραφή υπηρεσίας

To e-invoicing.pegcloud.io είναι το interface για την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων της ΤΕΣΑΕ.
Το απόρρητο της μεταφοράς δεδομένων εξασφαλίζεται με την χρήση του πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης ssl.
Ο επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει ένα παραστατικό που έχει εκδοθεί με τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων της ΤΕΣΑΕ.
Επιπλέον, ένας καταχωρημένος χρήστης μπορεί να συνδεθεί και να αναζητήσει στη λίστα των παραστατικών του και να προβάλει τα σύνολά τους, να πληροφορηθεί για τις υπολειπόμενες κλήσεις του για την χρήση του API καθώς και να διαχειριστεί τον λογαριασμό του.
Tέλος, τo e-invoicing-user-api.pegcloud.io είναι το API με το οποίο δίνεται η δυνατότητα σε ERP εφαρμογές να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες Παροχής Ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων της ΤΕΣΑΕ και να αυθεντικοποιούν τα παραστατικά τους.

Πριν ξεκινήσετε

Για να ενεργοποιηθεί η πρόσβαση στην υπηρεσία e-invoicing.pegcloud.io (σύναψη σύμβασης, αρχικές ρυθμίσεις κ.α.), ακολουθήστε τα βήματα της μελέτης [e-invoicing.pegcloud.io: Έναρξη σύμβασης / Αρχικές Ρυθμίσεις].

Πρόσβαση στην υπηρεσία e-invoicing.pegcloud.io

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία e-invoicing.pegcloud.io, χρησιμοποιήστε τον browser σας για να πλοηγηθείτε στη διεύθυνση: 

https://e-invoicing.pegcloud.io


Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα (Ελληνικά/Αγγλικά) με χρήση του σχετικού μενού πάνω δεξιά:

 • EL - Ελληνικά
 • EN - Αγγλικά

Αναζήτηση παραστατικού

 

Δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης κάποιου e-παραστατικού που έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων της ΤΕΣΑΕ. με χρήση της σχετικής συμβολοσειράς αυθεντικοποίησης. Για τη λειτουργία αυτή, ο χρήστης δεν είναι απαραίτητο να έχει κάνει login.

Για να εκτελέσετε την αναζήτηση, καταχωρείτε τη συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης στο πεδίο [Αναγνωριστικό] και κάνετε κλικ στο button [Αναζήτηση].

Εφόσον βρεθεί e-παραστατικό με τη συγκεκριμένη συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης, εμφανίζεται στην ίδια οθόνη.

Σε αντίθετη περίπτωση, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Σύνδεση στην υπηρεσία e-invoicing.pegcloud.io

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία e-invoicing.pegcloud.io, καταχωρείτε τα στοιχεία σύνδεσης που σας έχουν αποσταλεί κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο [Σύνδεση] πάνω δεξιά.

 

Στην οθόνη που εμφανίζεται, συμπληρώνετε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό σας στα ομώνυμα πεδία και κάνετε κλικ στο button [Σύνδεση].

 • Λαμβάνετε το όνομα χρήστη σας με e-mail και το συνθηματικό σας με SMS κατόπιν επικοινωνίας με την ΤΕΣΑΕ.
 • Με την πρώτη σύνδεση, θα σας ζητηθεί να αλλάξετε τον κωδικό σας. Επίσης, θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε τους όρους της σύμβασης για χρήση της υπηρεσίας e-invoicing.pegcloud.io αλλά και ότι έχετε ενημερωθεί για τους Όρους Χρήσης της.

Σημείωση: αν δεν αποδεχτείτε και τις 2 επιλογές, δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις βασικές δυνατότητες και λειτουργίες του περιβάλλοντος. Η [Συνέχεια ως Επισκέπτης] σας επιτρέπει να κάνετε απλά αναζήτηση e-παραστατικού όπως οποιοσδήποτε επισκέπτης της σελίδας e-invoicing.pegcloud.io.

Πρόσβαση στα δεδομένα του Εγγεγραμμένου Χρήστη έχει μόνο ο κάτοχος των δύο παραπάνω στοιχείων (όνομα χρήστη και συνθηματικό) για αυτό και ο κάθε Εγγεγραμμένος Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση σε αυτά καθώς και την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την διαφύλαξη της μυστικότητάς τους. Σε περίπτωση απώλειας ή υποψίας διαρροής τους ο Εγγεγραμμένος Χρήστης πρέπει να ενημερώσει ΑΜΕΣΑ την ΤΕΣΑΕ. Η ΤΕΣΑΕ δεν αποκαλύπτει ή/και δημοσιοποιεί με κανέναν τρόπο προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες των λογαριασμών των Εγγεγραμμένων Χρηστών. Η χρήση των παραπάνω δεδομένων αφορά αποκλειστικά την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων προς τους Εγγεγραμμένους Χρήστες καθώς για την ενημέρωση τους σχετικά με αυτά.

Βασικές δυνατότητες και λειτουργίες

Στην κεντρική οθόνη της υπηρεσίας e-invoicing.pegcloud.io, ο χρήστης μπορεί:

 • Να αναζητήσει ένα παραστατικό με βάση τη συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης
 • Να δει τη λίστα των παραστατικών του, να κάνει αναζήτηση ανάμεσα σε αυτά με βάση την ημερομηνία καθως και να τα εμφανίσει
 • Να κάνει αναζήτηση της διεύθυνσης e-mail που έχει ορίσει ο πελάτης να λαμβάνει τα e-παραστατικά του,με βάση το ΑΦΜ του
 • Να δει τα πακέτα κλήσεων που διαθέτει, το όριο κλήσεων του κάθε πακέτου αλλά και το πλήθος των κλήσεων που έχουν εκτελεστεί για κάθε πακέτο
 • Να δει/επεξεργαστεί τα στοιχεία λογαριασμού του πχ να κάνει αλλαγή συνθηματικού
 • Να καταχωρήσει στοιχεία που θα εμφανίζονται στα e-παραστατικά του(για παράδειγμα, λογότυπο / τίτλοι επιχείρησης κ.ο.κ.)

Αναζήτηση Παραστατικού

Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο Αναζήτηση παραστατικού, ένας χρήστης (συνδεδεμένος ή μη) μπορεί να αναζητήσει κάποιο e-παραστατικό που έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων της ΤΕΣΑΕ με χρήση της σχετικής συμβολοσειράς αυθεντικοποίησης.

Παραστατικά

Σε αυτή την οθόνη εμφανίζονται όλα τα e-παραστατικά που έχουν εκδοθεί από το συνδεδεμένο χρήστη με χρήση της υπηρεσίας e-invoicing.pegcloud.io, με βάση το εύρος ημερομηνιών που καθορίζεται στα φίλτρα [Ημερομηνία Από] και [Ημερομηνία Έως].

Ως προεπιλογή, ορίζεται διάστημα ενός μήνα μέχρι και την τρέχουσα ημερομηνία.

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο δεξιά από το ανάλογο πεδίο, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ημερομηνία.

Μπορείτε να καταχωρήσετε την ημερομηνία και μέσω πληκτρολογίου, αρκεί να ακολουθήσετε τη μορφή DD/MM/YYYY.

Εκτός από την ημερομηνία, μπορείτε να αναζητήσετε e-παραστατικά και με τα παρακάτω φίλτρα:

 • ΑΦΜ Λήπτη
 • Σειρά Παραστατικού
 • Αριθμός Παραστατικού
 • Απώλεια Διασύνδεσης:
  η προεπιλεγμένη τιμή [Καμία] εμφανίζει όλα τα e-παραστατικά είτε έχουν προέλθει από κάποια απώλεια διασύνδεσης είτε όχι. Επιπλέον, έχετε και τις επιλογές:
  • Απώλεια Διασύνδεσης με Πάροχο
  • Απώλεια Διασύνδεσης Παρόχου με myDATA

Αλλάζοντας τιμή στα φίλτρα, η λίστα των e-παραστατικών ανανεώνεται αυτόματα. Αν τα αποτελέσματα είναι περισσότερα από 10, μπορείτε να κάνετε κλικ στο button [Περισσότερα] ώστε να σας εμφανίσει επιπλέον εγγραφές.

Κάθε κλικ στο παραπάνω button, προσθέτει ακόμα 10 αποτελέσματα στα ήδη υπάρχοντα.

Στο κάτω μέρος, εμφανίζονται τα σύνολα που αφορούν τα e-παραστατικά για το εύρος ημερομηνιών που έχουν επιλεχθεί και πιο συγκεκριμένα, υπολογίζονται τα παρακάτω:

 • Σύνολο Καθαρής Αξίας
 • Σύνολο ΦΠΑ
 • Σύνολο Παρ. Φόρων
 • Σύνολο Λοιπών Φόρων
 • Σύνολο Χαρτοσήμου
 • Σύνολο Τελών
 • Σύνολο Κρατήσεων
 • Συνολική Αξία

Εμφάνιση παραστατικού

Μπορείτε να εμφανίσετε το επιθυμητό e-παραστατικό με κλικ στο εικονίδιο με το μολυβάκι, δεξιά από κάθε εγγραφή.

Ως αποτέλεσμα, ανοίγει νέα καρτέλα στον browser σας όπου εμφανίζεται το σχετικό e-παραστατικό.

Στην προβολή του παραστατικού, εμφανίζονται:

 • To logo της επιχείρησης και επιπλέον στοιχεία header/footer (εφόσον έχουν οριστεί στο υπο-μενού [Λογαριασμός->Στοιχεία Επιχείρησης])
 • Στοιχεία πελάτη(λήπτη)
 • Στοιχεία κίνησης(τρόπος πληρωμής κ.α.)
 • Στοιχεία ειδών του παραστατικού(περιγραφή, καθαρή αξία κ.α.)
 • Σύνολα αξίας του παραστατικού(καθαρή αξία, αξία ΦΠΑ κ.α.)
 • Στοιχεία που αφορούν στην αυθεντικότητα έκδοσής του:
  • Μ. Αρ. Κ.
  • Αναγνωριστικό
  • Υπογραφή
  • QR Code

Τέλος, με κλικ στο button [Εκτύπωση] πάνω δεξιά, το e-παραστατικό εκτυπώνεται ως αρχείο PDF χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη δυνατότητα επεξεργασίας PDF του browser σας.

Στην εκτύπωση αυτή, εμφανίζονται παρόμοια στοιχεία με αυτά της προβολής παραστατικού.

Εξαγωγή σε XML

Στη λίστα παραστατικών δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής του κάθε e-παραστατικού σε format XML. Η μορφή του παραγόμενου αρχείου είναι συμβατή με αυτή που απαιτεί η υπηρεσία myDATA.

Για να δημιουργηθεί το αρχείο, κάνετε κλικ στο εικονίδιο με το βελάκι στο φάκελο, δεξιά από κάθε εγγραφή.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυτόματα με το σχετικό αρχείο XML που κατεβαίνει στον browser σας.

Αναζήτηση email

Ο συνδεδεμένος χρήστης μπορεί να εισάγει το ΑΦΜ ενός πελάτη για να βρει σε ποια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιθυμεί να λαμβάνει τα e-παραστατικά του.
Κάθε φορολογική οντότητα μπορεί να καταχωρήσει στο mytaxisnet ένα συγκεκριμένο e-mail το οποίο αφορά αποκλειστικά την αποστολή e-παραστατικών. Καταχωρώντας το ΑΦΜ στην οθόνη αυτή και κάνοντας κλικ στο button [Αναζήτηση], το e-mail αυτό αντλείται από την ΑΑΔΕ και εμφανίζεται αυτόματα.

Σε περίπτωση καταχώρησης λανθασμένου ΑΦΜ ή αν για το ΑΦΜ αυτό δεν έχει καταχωρηθεί e-mail για τα e-παραστατικά, εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα.

Σημείωση: Προεπιλεγμένα, η υπηρεσία e-invoicing.pegcloud.io αποστέλλει αυτόματα το e-παραστατικό στο e-mail που περιγράφεται παραπάνω(εφόσον υπάρχει κάποιο).

Πακέτα

Σε αυτό το μενού μπορείτε να δείτε τα πακέτα κλήσεων που έχετε αγοράσει καθώς και τα παρακάτω στοιχεία τους:

 • Έναρξη/Λήξη του κάθε πακέτου
 • Ποιο είναι το όριο κλήσεων για το κάθε πακέτο
 • Το πλήθος των κλήσεων που έχουν εκτελεστεί από κάθε πακέτο

Είναι χρήσιμο ώστε να έχετε ακριβή εικόνα για όλες τις κλήσεις που έχετε αγοράσει, πότε λήγουν κ.α.

Λογαριασμός

Στο μενού αυτό μπορείτε να δείτε / επεξεργαστείτε συγκεκριμένα στοιχεία του λογαριασμού σας στην υπηρεσία e-invoicing.pegcloud.io καθώς και να ορίσετε στοιχεία εμφάνισης στα e-παραστατικά σας, κάνοντας κλικ στα επιμέρους υπο-μενού.

Ο Λογαριασμός μου

Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται στοιχεία του λογαριασμού σας (Επωνυμία, Επώνυμο, Όνομα, ΑΦΜ κ.α.). Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε αυτά τα στοιχεία.


Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε αλλαγή συνθηματικού με κλικ στο ομώνυμο button.

Στην οθόνη που εμφανίζεται, καταχωρείτε το νέο συνθηματικό της επιλογής σας.

Οι κανόνες δημιουργίας ενός νέου συνθηματικού είναι οι εξής:

 • Να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες
 • Να περιέχει τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα
 • Να περιέχει τουλάχιστον ένα μικρό γράμμα
 • Να περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό
 • Να περιέχει τουλάχιστον ένα σύμβολο

Σε περίπτωση που κάποιος κανόνας δεν πληρείται στο συνθηματικό που δίνετε, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα.

Τέλος, σε αυτή την οθόνη εκτελείτε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σύνδεση της υπηρεσίας e-invoicing.pegcloud.io με την εφαρμογή ERP που χρησιμοποιείτε. 

Ρυθμίσεις λογαριασμού για την έκδοση e-παραστατικών

Για να συνδεθεί η εφαρμογή μηχανογράφησής σας με την υπηρεσία e-invoicing.pegcloud.io, απαιτείται ένα στοιχείο σύνδεσης, το Api Bearer Token:

Κάνοντας κλικ στo button:

 • Παραγωγή Token

παράγεται η αντίστοιχη αλφαριθμητική τιμή, την οποία πρέπει να αντιγράψετε προσεκτικά ώστε να την καταχωρήσετε στο σχετικό μενού ρυθμίσεων της εφαρμογής σας. Καταχωρείτε τη ρύθμιση κάνοντας κλικ στο button [Αποθήκευση].

API Documentation

Με τη χρήση του API, e-invoicing-user-api.pegcloud.io, δίνεται η δυνατότητα σε ERP εφαρμογές να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες Παροχής Ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων της ΤΕΣΑΕ και να αυθεντικοποιούν τα παραστατικά τους.

Η ταυτοποίηση του Εγγεγραμμένου Χρήστη για τη χρήση του API, γίνεται με τη χρήση του Bearer token, ο κάθε Εγγεγραμμένος Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση στο Bearer token καθώς και την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την διαφύλαξη της μυστικότητάς τους. Μπορείτε να λάβετε το Bearer token κάνοντας σύνδεση με τους κωδικούς σας στο https://e-invoicing.pegcloud.io/, από την επιλογή [Ο λογαριασμός μου]. Σε περίπτωση απώλειας ή υποψίας διαρροής του ο Εγγεγραμμένος Χρήστης πρέπει να ενημερώσει ΑΜΕΣΑ την ΤΕΣΑΕ. Η ΤΕΣΑΕ δεν αποκαλύπτει ή/και δημοσιοποιεί με κανέναν τρόπο προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες των λογαριασμών των Εγγεγραμμένων Χρηστών.

Μπορείτε να δείτε το documentation για το API, e-invoicing-user-api.pegcloud.io, στον σύνδεσμο https://www.tesae.gr/e-invoicing-rest-api.

Στοιχεία Επιχείρησης

Μέσα από την υπηρεσία e-invoicing.pegcloud.io, σας δίνεται η δυνατότητα να μορφοποιήσετε το e-παραστατικό σας.

Η μορφοποίηση είναι προαιρετική.
 

Συγκεκριμένα, μπορείτε να ορίσετε τα εξής στοιχεία που αφορούν την προβολή παραστατικού και την εκτύπωση PDF:

 • Logo e-παραστατικού

Για να καταχωρήσετε μια εικόνα που θα χρησιμοποιηθεί ως logo, κάνετε κλικ στο button [Choose file] και μέσα από το παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέγετε το επιθυμητό αρχείο.

Το αρχείο πρέπει να είναι τύπου PNG ή JPG και να μην έχει μέγεθος μεγαλύτερο από 2MB.

 • Στοιχεία Παραστατικού

Καταχωρείτε τα στοιχεία σας στα σχετικά πεδία.

 • Τίτλοι Παραστατικού

 • Τίτλοι Παραστατικού footer

Καταχωρείτε τους επιθυμητούς τίτλους στα σχετικά πεδία.

Για τα τρία τελευταία, ορίζετε αντίστοιχα και στοιχεία/τίτλους για Αγγλικά. 

 

Αποσύνδεση από την υπηρεσία e-invoicing.pegcloud.io

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο [Αποσύνδεση] πάνω δεξιά.

Η υπηρεσία επιστρέφει στην αρχική της οθόνη.

Απώλεια διασύνδεσης με τον Πάροχο

Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν είναι δυνατή η χρήση του API της υπηρεσίας e-invoicing.pegcloud.io (για παράδειγμα, δεν υπάρχει πρόσβαση στο internet) και σύμφωνα με το νόμο Α1035/2020 αρ.3 παρ.3.4,  θα χρειαστεί να ενημερώσετε την ΤΕΣΑΕ για τα παραστατικά που δεν έλαβαν επιτυχώς συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης, κάνοντας χρήση της εφαρμογής WhatsApp (Μπορείτε να την εγκαταστήσετε στο κινητό σας μέσα από GooglePlay/AppStore) και ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 • Καταγράφετε την σειρά και τον αριθμό των παραστατικών αυτών (π.χ. 000123, Α022234)
 • Δημιουργείτε μια νέα συνομιλία στην εφαρμογή WhatsApp όπου ορίζετε ως αριθμό παραλήπτη το νούμερο 697 221 3405 (Θα σας εμφανίσει ως όνομα επαφής [TESAEgroup])
 • Στο κείμενο της συνομιλίας, καταχωρείτε:
  • το ΑΦΜ του εκδότη(της επιχείρησής σας), ακολουθούμενο από κενό(space)
  • το λεκτικό, τη σειρά και τον αριθμό του παραστατικού που δεν απεστάλη (δεν θα πρέπει να υπάρχει κενό ανάμεσα στη σειρά και στον αριθμό, για παράδειγμα ΤΠΥΑ1234 και όχι ΤΠΥ Α 1234).

Ένα ενδεικτικό κείμενο: 094420307 ΤΠΥΑ1234

 • Πατάτε το button της αποστολής.
 • Αυτόματα θα λάβετε απάντηση με κείμενο [Επιβεβαίωση Λήψης:], ακολουθούμενο από το ΑΦΜ και λεκτικό του παραστατικού που καταχωρήσατε προηγουμένως.
 • Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία της καταχώρησης και αποστολής για κάθε παραστατικό που έχετε καταγράψει.

Στη συνέχεια και εφόσον το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί, μπορείτε να στείλετε εκ νέου τα παραστατικά στην υπηρεσία e-invoicing.pegcloud.io, αρκεί στο POST να ορίσετε τιμή 1 στο στοιχείο transmission_failure. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία που θα πρέπει να ενημερωθούν, δείτε το σχετικό documentation στον σύνδεσμο https://www.tesae.gr/e-invoicing-rest-api .

Προσωρινό QRcode

Σε περίπτωση αδυναμίας διασύνδεσης με το e-Invoicing, μπορείτε να παράξετε ένα temporary QRCode και να το εκτυπώσετε στο παραστατικό σας.

Όσο δεν έχει σταλεί το παραστατικό στο e-Invoicing, το QRCode οδηγεί σε μία σελίδα με υπόδειξη ότι το QRcode είναι προσωρινό και το παραστατικό δεν έχει πάρει συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης. 

Όταν επανέλθει η επικοινωνία με το e-Invoicing, το QRCode προβάλλει το παραστατικό σε περίπτωση που μπόρεσε να πάρει συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης επιτυχώς. Αλλιώς, θα εμφανίζει μήνυμα λάθους. 

Για την παραγωγή του QRCode χρησιμοποιείτε τον παρακάτω σύνδεσμο https://e-invoicing.pegcloud.io/pegasus/einv02/search_invoice01.php?temp_code={temp_code}&issuer_vat={Issuer Vat}&issue_date={Issuer Date(Ymd}&issuer_branch={Issuer Branch}&invoice_type={Invoice Type}&series={Series}&aa={AA}

όπου το temp_code παράγεται με concatenation των παρακάτω χωρισμένα με το σύμβολο ";" και κρυπτογραφημένα με τον αλγόριθμο sha256:

 • Issuer Vat
 • Issue Date (Ymd)
 • Issuer Branch
 • Invoice Type
 • Series
 • AA

Παράδειγμα:

 • string: 094420307;20230309;0;1.1;ΤΠ-ΔΑ;26
 • hashed value: 5f0bb79e9ee9a816494a7a93d061b8d7d40c573c5c681ffec90205eddc0532b7

Αδυναμία επικοινωνίας Παρόχου με την ΑΑΔΕ(myDATA Service)

Αν υπάρχει προσωρινό πρόβλημα επικοινωνίας του παρόχου με την υπηρεσία myDATA (το service myDATA δεν λειτουργεί για τεχνικούς λόγους), τα e-παραστατικά που θα εκδόσει ο χρήστης θα ενημερώσουν κανονικά την υπηρεσία e-invoicing.pegcloud.io.

Σε αυτή την περίπτωση, η υπηρεσία e-invoicing.pegcloud.io θα χρειαστεί να δημιουργήσει μία προσωρινή συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης, ώστε η εφαρμογή μηχανογράφησης να μπορεί να παράξει το σχετικό QR code για την αναζήτηση και προβολή του e-παραστατικού.

Συγκεκριμένα στο response του POST, η προσωρινή συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης θα επιστρέψει κανονικά στο πεδίο authcode, ενημερώνοντας παράλληλα και τα πεδία του στοιχείου data.einv03 με μήνυμα "Έχει εκδοθεί Συμβολοσειρά Αυθεντικοποίησης από τον πάροχο λόγω αδυναμίας επικοινωνίας με το myDATA. Θα γίνει εκ νέου προσπάθεια διαβίβασης σε δεύτερο χρόνο" (δείτε το link και συγκεκριμένα την παράγραφο [REQUEST:POST] και την ενότητα [RESPONSE / HTTP response code: 200]).

Προσωρινή συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης

Η προσωρινή συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης που παράγεται είναι μοναδική, καθώς για τη δημιουργία της χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης SHA-1. Ως input, χρησιμοποιεί ένα string που προκύπτει από συνένωση(concat) των παρακάτω πεδίων του παραστατικού, χωρισμένα με παύλες:

 • ΑΦΜ εκδότη
 • Ημερομηνία έκδοσης
 • Α/Α εγκατάστασης
 • Είδος παραστατικού
 • Σειρά
 • Α/Α
 • Μ.ΑΡ.Κ.(Είναι 0, καθώς δεν υπάρχει επικοινωνία με την ΑΑΔΕ)
 • Συνολική αξία
 • Σύνολο ΦΠΑ
 • ΑΦΜ λήπτη


Αν προβληθεί ένα τέτοιο e-παραστατικό στην υπηρεσία e-invoicing.pegcloud.io(π.χ. επειδή σκαναρίστηκε το QR code του παραστατικού), στο πάνω μέρος εμφανίζει σχετικό μήνυμα.

Στο κάτω μέρος, η προσωρινή συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης εμφανίζεται με το σχετικό λεκτικό και με κόκκινη γραμματοσειρά.

 

Επαναποστολή παραστατικών με προσωρινή συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης

Η υπηρεσία e-invoicing.pegcloud.io θα αναλάβει να επαναστείλει όλα τα παραστατικά που έλαβαν προσωρινή συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης(ο χρήστης της υπηρεσίας δεν απαιτείται να προβεί σε κάποια ενέργεια).

Όταν η επικοινωνία με την υπηρεσία myDATA αποκατασταθεί:

 1. Η εφαρμογή μηχανογράφησης μπορεί:
   
  1. Εφόσον τα σχετικά παραστατικά δεν έχουν κάποιο επιχειρησιακό σφάλμα(πχ ίδιο ΑΦΜ εκδότη/λήπτη), μπορεί με ένα GET request(για περισσότερα δείτε στο link) να παραλάβει όλα τα στοιχεία του παραστατικού, συμπεριλαμβανομένων και των ΜΑΡΚ, αναγνωριστικό παραστατικού αλλά και της σχετικής (πραγματικής) συμβολοσειράς αυθεντικοποίησης.
  2. Αν υπάρξει επιχειρησιακό σφάλμα στην απάντηση του GET request(για περισσότερα δείτε στο link) θα ενημερωθεί για το σφάλμα αυτό π.χ. "Code: 235 - Message: Issuer must be different from counterpart" και θα γνωρίζει, έτσι, πως το παραστατικό δεν έχει ενημερώσει το myDATA της ΑΑΔΕ και δεν έχει πάρει πραγματική συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης.

 2. Στην προβολή του παραστατικού στην υπηρεσία e-invoicing.pegcloud.io:

  1. Εφόσον τα σχετικά παραστατικά δεν έχουν κάποιο επιχειρησιακό σφάλμα(πχ ίδιο ΑΦΜ εκδότη/λήπτη), πλέον θα λάβουν ΜΑΡΚ, αναγνωριστικό παραστατικού αλλά και τη σχετική (πραγματική) συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης.
   Τα παραστατικά αυτά θα μπορούν να αναζητηθούν και να προβληθούν με οποιαδήποτε από τις 2 συμβολοσειρές αυθεντικοποίησης(προσωρινή και πραγματική). Όμως, στην προβολή και των 2 περιπτώσεων, θα εμφανίζονται τα πραγματικά στοιχεία.
  2. Αν υπάρξει επιχειρησιακό σφάλμα σε κάποιο από τα παραστατικά, δεν θα υπάρχει δυνατότητα εκ νέου επαναποστολής. Στην προβολή του παραστατικού και στο πάνω μέρος, θα εμφανίζεται η περιγραφή του σχετικού σφάλματος.

Ημερομηνία  29/12/2022