14/10/2020    Τα myDATA στα επαγγέλματα που απαλλάσσονται από τη χρήση ταμειακής μηχανής/ΕΑΦΔΣΣ.

Γιατί είναι απαραίτητη η μηχανογράφηση στα επαγγέλματα που απαλλάσονται από τη χρήση Ταμειακής Μηχανής/ΕΑΦΔΣΣ

Τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ είναι πλέον γεγονός και είναι πιο κοντά από ποτέ!

Πως όμως θα ενημερώνονται για τους επαγγελματίες που δεν έχουν την υποχρέωση έκδοσης παραστατικών από ΕΑΦΔΣΣ ή Ταμειακή Μηχανή?

Από 01/01/2021 οι επαγγελματίες που εκδίδουν αποδείξεις, χωρίς τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ/Ταμειακής Μηχανής και εκδίδουν χειρόγραφα παραστατικά θα πρέπει να αποστέλλουν τις αποδείξεις στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, μία προς μία.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, ένα μέρος από ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και επιχειρήσεις που πραγματοποιούν λιανική πώληση υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα είναι:

  • Ιατροί- Πολυιατρεία
  • Μηχανικοί – Αρχιτέκτονες και συναφή
  • Δικηγόροι – Συμβολαιογράφοι
  • Σύμβουλοι επιχειρήσεων – Λογιστικά γραφεία
  • Παραϊατρικά επαγγέλματα
  • Parking
  • Ξενοδοχεία – Πανσιόν – ενοικιαζόμενα και χώροι διαμονής
  • Εκπαιδευτήρια – Φροντιστήρια

Δείτε αναλυτικά τη νομοθεσία εδώ.

Η χρήση προγράμματος μηχανογράφησης για τους παραπάνω κλάδους, είναι σχεδόν απαραίτητη, εαν αναλογιστεί κανείς ότι θα διπλασιαστεί ο φόρτος εργασίας με τη διαβίβαση των παραστατικών χειροκίνητα.

Για παράδειγμα: Ένα Parking με Τζίρο 40.000€ και μέσο όρο ανά απόδειξη 16€ θα εκδόσει συνολικά 2.500 αποδείξεις, τις οποίες θα πρέπει να καταχωρήσει στην ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο, ώστε να ενημερωθούν τα ηλεκτρονικά βιβλία και να συμμορφώνεται με το νέο κανονισμό.

Το παραπάνω παράδειγμα κάνει εμφανές ότι ακόμη και για τις επιχειρήσεις με τζίρο χαμηλότερο από 50.000€, που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη δωρεάν φόρμα καταχώρησης της ΑΑΔΕ, θα βρεθούν αντιμέτωπες με χρονοβόρες διαδικασίες, αλλά και προβλήματα, όπως απώλειες παραστατικών, διπλοκαταχωρήσεις παραστατικών κ.α.

Είναι πλέον δεδομένο ότι κάθε επιχείρηση/ελεύθερος επαγγελματίας θα πρέπει να εντάξει τη μηχανογράφηση στην καθημερινότητά του.

-

Έχετε Απορίες;

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Marketing & Πωλήσεων για να λάβετε τη δική σας προσφορά.