11/12/1998    Το Extranet της TESAE group
Από σήμερα λειτουργεί στην Ελλάδα το πρώτο Extranet το οποίο έχει σχεδιαστεί και αναπτυχτεί με την τεχνολογία ανάπτυξης λογισμικού Πήγασος. Ολοι οι πελάτες, θα διαθέτουν μοναδικούς κωδικούς ο καθένας για να προσπελαύνουν τα δικά τους δεδομένα που βρίσκονται και χειρίζονται από το μηχανογραφικό σύστημα υποστήριξης. Το δίκτυο pegasus.net.gr είναι το πρώτο ελληνικό μέρος του Διαδικτύου που εξυπηρετεί την πρώτη ελληνική εφαρμογή τύπου extranet που έχει δημιουργηθεί με την ελληνική τεχνολογία Πήγασος