25/05/2020    Ηλεκτρονικά Βιβλια ΑΑΔΕ myDATA & Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Η αλήθεια για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

 

Η διαδικασία της τιμολόγησης φαίνεται να δίνει την θέση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και μάλιστα της με βήμα ταχύ.

 

Με αφορμή τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, πολλές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες προσανατολίζονται στον ψηφιακό κόσμο και για την διαχείριση της τιμολόγησής τους.

 

Σε αυτό το άρθρο θα μάθουμε:

 • Τι είναι, στην πραγματικότητα, η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
 • Με ποια μέσα μπορούν να την εντάξουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες στην καθημερινότητά τους
 • Και ποια τα οφέλη της

 

Ορισμός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

 

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση είναι η διαδικασία της έκδοσης και αποστολής των παραστατικών πώλησης μόνο με ηλεκτρονικά μέσα.

 

Όχι! Δεν αρκεί η δημιουργία ενός απλού ψηφιακού εγγράφου σε μορφή word, pdf, jpeg, ψηφιακής φωτογραφίας και η αποστολή του μέσω ηλεκτρονικού ή παραδοσιακού ταχυδρομείου για να πραγματοποιηθεί η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.

 

Η διαδικασία της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης απαιτεί την έκδοση έγκυρων και επικαιροποιημένων παραστατικών, που δύναται να ακολουθούν αυτοματοποιήσεις που απαιτούνται από το νέο φορολογικό σύστημα, καθώς και την ηλεκτρονική τους αρχειοθέτησης, με σκοπό την άμεση ανάκλησή τους, όταν αυτή κριθεί απαραίτητη.

ηλεκτρονική τιμολόγηση

 

Για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση χρησιμοποιούνται pixels και μόνο pixels!

 

Έχει ήδη προτιμηθεί από πολλές επιχειρήσεις, καθώς παρέχει ευκολία, εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, αλλά και ασφάλεια στην έκδοση και διακίνηση παραστατικών.

 

Πώς μπορούν να πραγματοποιηθούν όλα αυτά παράλληλα; Είναι απλό!

 

Μέσο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

 

Βασικό εργαλείο για να ξεκινήσει μία επιχείρηση ή ένας επαγγελματίας τη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης μία πλατφόρμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

 

Η πλατφόρμα αυτή παρέχει την δυνατότητα τυποποίησης των παραστατικών, πετυχαίνοντας την αυτόματη και γρήγορη συμπλήρωσή τους.

 

Αναγνωρίζεται και συνδέεται με το σύστημα myDATA της ΑΑΔΕ εξασφαλίζοντας στην επιχείρηση την αυτοματοποιημένη διαβίβαση των παραστατικών που εκδίδει σε αυτό ή/και στο λογιστή της με την ευκολία και ασφάλεια του των ηλεκτρονικών μέσων.

 

Το παραστατικό κατά την έκδοσή του μέσα από το πρόγραμμα λαμβάνει ειδικό αριθμό που το καθιστά έγκυρο και επικυρωμένο και αποστέλλεται με email.

 

Η επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας που αποστέλλει το τιμολόγιό του μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, λαμβάνει ενημερωτικό παράδοσης όταν το ανοίξει ο λήπτης.

 

Το εκάστοτε παραστατικό αρχειοθετείται ηλεκτρονικά μέσα σε αυτό το πρόγραμμα και ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να ανασυρθεί, με το πάτημα ενός κουμπιού.

 

Εδώ, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως με τον όρο παραστατικά αναφερόμαστε σε όλα τα έγγραφα που εκδίδονται από τα ERP και αφορούν τις συναλλαγές εταιρειών, όπως πχ. παραγγελίες, προσφορές, δελτία αποστολής, εντολές αγοράς, κ.ά.

 

Εν ολίγοις, με διαδικασία της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης δεν χρησιμοποιείται σχεδόν σε καμία συναλλαγή η χρήση χαρτιού και έντυπου υλικού.

 

Ναι, στην Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, γιατί:

 

Είναι φανερό πως προσφέρει στους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες μόνο οφέλη.

 

Όταν η ανθρώπινη παρέμβαση περιορίζεται μόνο στο να δώσει την εντολή στο πρόγραμμα Ηλεκτρονικής του Τιμολόγηση:

 • αποτρέπονται λάθη που αποβαίνουν κοστοβόρα πολλές φορές
 • εξοικονομείται χρόνος στην διαβίβαση, καταχώρηση και αρχειοθέτηση των εγγράφων, άρα περισσότερος παραγωγικός χρόνο που μπορεί να αφιερωθεί σε άλλους τομείς της επιχείρησης
 • εξοικονομούνται αναλώσιμα υλικά και χαρτί, που δεν κοστίζουν μόνο σε χρήματα, αλλά πολύ πιο ακριβά στο περιβάλλον
 • εξοικονόμηση χώρου, εφόσον όλο το λογιστικό αρχείο της επιχείρησης διακινείται και αποθηκεύεται ηλεκτρονικά
 • ελέγχονται πιο άμεσα τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, χαρίζοντας μια πιο ξεκάθαρη εικόνα στον επιχειρηματία για τον τζίρο, τα κέρδη της, κ.ό.κ.
 • διαχειρίζονται και ελέγχονται άμεσα τα τιμολόγια των προμηθευτών της επιχείρησης
 • ενημερώνεται πιο άμεσα και το φορολογικό σύστημα, κάνοντας τις διαδικασίες και την αναμονή μικρότερη για τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα εξαλείφεται η παράνομη οικονομική δραστηριότητα

 

Με λίγα λόγια...

 

Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (e-invoices):

 

 • Είναι η έγκυρη ηλεκτρονική έκδοση, αποστολή και αρχειοθέτηση όλων των παραστατικών μιας επιχείρησης που αφορά στις συναλλαγές τις με άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες.
 • Υλοποιείται μέσω ειδικού προγράμματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης που εξυπηρετεί σε όλα τα παραπάνω αποθηκεύοντας τα δεδομένα σε είτε σε εξωτερικούς servers είτε στο cloud.
 • Προσφέρει περισσότερο χρόνο, χώρο και ασφάλεια και μειωμένο άγχος, κόστος αναλώσιμων και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες έκδοσης και διαχείρισης των παραστατικών των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών.

 

Και δεν είναι μια αυτοσχέδια διαδικασία!