01/06/2012    Ισολογισμός Διαχειριστικη Περιόδου 01/07/2011 - 30/06/2012

Ισολογισμός 01-07-2011 έως 30-06-2012