05/04/2004    ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ DOMAIN NAME ΣΤΗΝ ΤΕΣΑΕ

Αθήνα 5/4/04 Αρ. Πρ. 25389/2 Αξιότιμοι συνεργάτες Η αλλαγή του μοντέλου παροχής υπηρεσιών Κατοχύρωσης, Ανανέωσης και Μεταβίβασης Ονόματος Διαδικτυακού Τόπου με κατάληξη .gr που προωθείται από την ΕΕΤΤ σύμφωνα με την Απόφαση 268/73 από 5/4/04 είναι πραγματικότητα. Το νέο σχήμα Διαχείρισης είναι Καταχωρούμενοι – Καταχωρητές – Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). H ΤΕΣΑΕ ΑΤΕ είναι από τους πρώτους Καταχωρητές που πιστοποιήθηκαν από την Ε.Ε.Τ.Τ. ενώ το Ίδρυμα Τεχνολογίας κι Έρευνας (ΙΤΕ) αναλαμβάνει το ρόλο του Μητρώου και παύει να λειτουργεί ως Καταχωρητής. Αυτό σηματοδοτεί την ριζική αναδόμηση του τρόπου παροχής των Διαδικτυακών Υπηρεσιών εν γένει στον .gr χώρο και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα από την εποχή της Κτήσης στην εποχή της Χρήσης για το ελληνικό Διαδίκτυο. Μέχρι την 8/4/04 και ώρα 8.00 πμ που θα συνδεθεί το Extranet της ΤΕΣΑΕ με το Διαδικτυακό Σύστημα Υποστήριξης της Ελληνικής Ονοματοδοσίας Pegasus, για την εξυπηρέτησή σας επικοινωνήστε με την ΤΕΣΑΕ. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία, Με εκτίμηση , από το Τμήμα Υποστήριξης της Αγοράς : CSM, 210.7488705 ή 210.7488795 ή sales@tesae.com , csm@tesae.com ΔΔΔΥ, 210.7489588 ή 210.7489589 ή marketing@tesae.com , dddy@tesae.com Reception, 210.7484687 ή 210.7796159 ή info@tesae.com , reception@tesae.com Fax : 210.7780490 ή 210.7700839