24/02/2010     To EΣΠΑ χρηματοδοτεί τεχνολογίες Πήγασος

Αγαπητοί  Συνεργάτες,
Σύμφωνα με τον τύπο, υπάρχει αυτή την στιγμή μια σημαντική κινητικότητα από πλευράς Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την επαναπροκήρυξη του ΕΣΠΑ 2007-2013 για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ύψους 500 εκ. ευρώ έως τέλη Φεβρουαρίου 2010. Τo ποσοστo ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια εντός της Περιφέρειας Αττικής (πλην των Νήσων) και της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, ανέρχεται σε 55% ενώ, για την υπόλοιπη Επικράτεια, σε 65%. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 2 τουλάχιστον κλειστές διαχειριστικές χρήσεις, που έχουν 0-50 άτομα προσωπικό και επιπλέον ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών (3 ή 2 ετών) θα κυμαίνεται:

  • Μεταποίηση: από 50.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ
  • Εμπόριο-Υπηρεσίες-Τουρισμός από 30.000 ευρώ  μέχρι 10.000.000 ευρώ

Το εν λόγω πρόγραμμα ενισχύσεων αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για όλες τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στα πλαίσια μιας γενικότερης οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διανύει η αγορά.Για να εγκριθεί η πρότασή σας όμως πρέπει να την επιλέξετε και να την στηρίξετε σωστά.H ΤΕΣΑΕ  είναι διαθέσιμη να σας στηρίξει τόσο στην επιλογή του περιεχομένου της πρότασης όσο και στην σωστή σύνταξή της. Σχετικά με το περιεχόμενο της πρότασης, όλο το προϊοντικό μας χαρτοφυλάκιο είναι στην διάθεσή σας.Πιο συγκεκριμένα:Σας υπενθυμίζουμε τις 3 Λύσεις που προτείνει η ΤΕΣΑΕ σχετικά με τη Δράση Digi Lodge:

  • Τοπικό ERP που απευθύνεται σε μικρές έως μεσαίες  ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καλύπτοντας όλες τις καθημερινές τους εργασίες εύκολα και γρήγορα: Pegasus Hotel ERP Start Up
  • Εξειδικευμένη Διαδικτυακή Εφαρμογή για Ξενοδοχεία με δυνατότητα On-Line Κρατήσεων: Pegasus e-Hotel
  • Ολοκληρωμένη Λύση Back Office & Front Office & e-Hotel: Pegasus Hotel Globality ERP

Για την κατηγορία «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Δαπάνες για «αγορά τεχνολογίας,τεχνογνωσίας» σας προτύνουμε  να επωφεληθείτε της χρηματοδότησης για να μεταβείτε σε κάποιο ERP Pegasus.Το κέρδος σας θα είναι ότι θα έχετε 50% έκπτωση και θα αγοράσετε ένα πακέτο πλήρως παραμετροποιημένο στις ανάγκες της επιχείρησής σας (Pegasus ERP Experience). Σε περίπτωση που τώρα ξεκινάτε την μηχανοργάνωσή σας διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία προϊόντων,από πολύ απλές και οικονομικές λύσεις (Pegasus Classic/ Pegasus ERP Start Up) μέχρι πιο σύνθετες εφαρμογές (Pegasus ERP Experience) μέχρι ολοκληρωμένες διαδικτυακές-τοπικές εφαρμογές (Pegasus Globality).Σε περίπτωση που επιλέξετε την επέκτασή σας στο διαδίκτυο,έχουμε να σας προτύνουμε τα παρακάτω  Επιχειρηματικά πρότυπα Pegasus της ΤΕΣΑΕ :

που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως βοηθητικό οδηγό για να συντάξετε  δικές σας προσφορές, των Προϊόντων:

 

 

 

 

 

Για εξειδικευμένη αποτύπωση της δικής σας περίπτωσης, προτείνουμε την τηλεφωνική επικοινωνία ή ακόμη για πιο άμεσα την επιλογή του Tab «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος» του  λογισμικού Pegasus που σας «αρμόζει», για να ενεργοποιηθεί άμεσα η κατάλληλη δραστηριότητα υποστήριξης του Τμήματος Πωλήσεων. Για υποβολή προσφοράς για το ΕΣΠΑ προτύνουμε να συμπληρώσετε την φόρμα υποβολής που θα βρείτε στο extranet της TESAE.Στη συνέχεια εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα αναλάβουν να συντάξουν και να δομήσουν σωστά την πρόταση σας. Δεδομένου ότι διαθέτουν  εμπειρία και σημαντικά ποσοστά επιτυχίας στην συγκεκριμένη διαδικασία, σας απαλλάσσουν πλήρως από την γραφειοκρατική διαδικασία.

Με εκτίμηση,
Τμήμα Marketing & Πωλήσεων
Υποστήριξη Τυποποιημένης Προσέγγισης
Τηλ: 210 7489588-9
Fax: 210 7700839