19/09/2005    Ανακοίνωση Συνέργειας ΤΕΣΑΕ - ΗΛ.ΚΑ
ο Όμιλος Εταιρειών ΗΛ.ΚΑ και ο Όμιλος Εταιρειών ΤΕΣΑΕ συμφώνησαν να δημιουργήσουν εξειδιεκευμένες Ολοκληρωμένες Λύσεις Διαχείρισης Πωλήσεων Λιανικής ανά επαγγελματικό κλάδο. Οι Λύσεις αυτές θα χρησιμοποιούν την ελληνική Τεχνολογία Ανάπτυξης Λογισμικού Πήγασος© και Υλικό του group SAREMA και της Ελληνικής INTRACOM.

Ο όμιλος ΗΛ.ΚΑ ιδρύθηκε το 1975 και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πλέον αξιόλογους κατασκευαστές και προμηθευτές ηλεκτρονικού εξοπλισμού της χώρας μας, χαρακτηριζόμενη ως μια από τις σοβαρότερες εταιρείας για την ανάληψη μεγάλων έργων ασφαλείας και αυτοματισμού. Από το 1993, εγκαθιστά πανελλαδικά, συστήματα λιανικής πώλησης σε καταστήματα καλλυντικών, ενδυμάτων, Fast-Foods, εστιατόρια και Super Markets.Διαθέτει πανελλαδικά τα προϊόντα του group SAREMA και της Ελληνικής Κατασκευαστικής εταιρείας INTRACOM.

Ο όμιλος ΤΕΣΑΕ ιδρύθηκε το 1984 και δημιούργησε με την δική της Τεχνολογία Ανάπτυξης Λογισμικού Πήγασος© εφαρμογές ανοιχτής Αρχιτεκτονικής και ανοιχτού κώδικα για εμπορικές επιχειρήσεις και 28 διαφορετικές κάθετες αγορές. Από το 1995 παρέχει Φιλοξενίες Διαδικτυακών Ονομάτων, Χώρων και Εφαρμογών με χρήση της Τεχνολογίας Πήγασος© σε ιδιόκτητα μηχανογραφικά Κέντρα. Οι εφαρμογές που η ΤΕΣΑΕ διαθέτει στην ελληνική αγορά μέσω του Δικτύου συνεργατών της είναι από απλές Λύσεις μίας Θέσεως εργασίας έως Ολοκληρωμένα Συστήματα ERP & CRM ανοιχτού κώδικα.

Η συνεργασία των δύο ομίλων θα χρησιμοποιεί την ΥπερΔιαδικτυακή (Extranet) Εφαρμογή Φαέθων 2.00. Η εφαρμογή αυτή παρέχει οργάνωση της Υποστήριξης και των Πωλήσεων του Δικτύου Διανομής Διάθεσης και Υποστήριξης των νέων Ολοκληρωμένων Λύσεων ενώ συγχρόνως είναι και το εργαλείο υποστήριξης της επιχειρηματικής μας συνέργιας.