02/12/2009    Ανακοίνωση του Pegasus Hermes Version 3.02 R007

 Pegasus Hermes - Η πλατφόρμα  Διαμόρφωσης & Συντήρησης
των Διαδικτυακών Λογισμικών Πήγασος
και η Υποστήριξή τους


Αγαπητοί  Συνεργάτες,   

στην προηγούμενη επικοινωνία μας αναφερθήκαμε στα Επιχειρηματικά Πρότυπα που έχουμε υιοθετήσει στην ΤΕΣΑΕ και τις 2 προηγούμενες εβδομάδες αναφερθήκαμε αντίστοιχα στις Basic & Experience, λύσεις λογισμικών τύπου Pegasus ERP.

Σήμερα θα αναφερθούμε:

 1. Στο Διαδικτυακό Λογισμικό Hermes το οποίο παρέχει την μοναδική πλατφόρμα  Διαμόρφωσης  και  Συντήρησης Διαδικτυακών Λογισμικών, τα οποία υλοποιούν όλα τα Επιχειρηματικά Πρότυπα (e-Commerce, e-Business, Business Portal, Market Portal, CityNet Portal).
  Οι διαδικτυακές εφαρμογές  αυτές διαλειτουργούν με την τοπική μηχανοργάνωση της επιχείρησης, δηλαδή αφενός συγχρονίζουν τα δεδομένα του τοπικού Pegasus ERP(συναλλασσόμενους, αποθήκες, κινήσεις) αλλά επιπλέον αντιλαμβάνονται τα γεγονότα που ενεργοποιούν συγκεκριμένες διαδικασίες της επιχείρησης.
  Οι Moderators, δηλαδή,  διαμορφώνουν το εικαστικό της διαδικτυακής εφαρμογής του λογισμικού πολύ εύκολα και απλά, όπως σε οποιοδήποτε άλλο ανταγωνιστικό διαδικτυακό λογισμικό το οποίο διαθέτει λειτουργικό και έξυπνο περιβάλλον ΑDΜΙΝ.
  Οι Moderators, επιπλέον  συνεργάζονται με τους Συμβούλους της επιχείρησης έτσι ώστε οι Επιλογές ή τα Banners της Διαδικτυακής Εφαρμογής , να ενεργοποιούν διαδικασίες που έχουν καθορίσει οι Σύμβουλοι της επιχείρησης, με την βοήθεια του Επεξεργαστή  Διαδικασιών του Pegasus ERP.
  Οι λύσεις που προσφέρουμε στην αγορά είναι εργαλεία καθημερινής επιχειρηματικής  υποστήριξης. Στόχος μας είναι να  παρέχουμε Ολοκληρωμένες Λύσεις σύμφωνες  με τα Παγκόσμια Επιχειρηματικά Πρότυπα, τα οποία εξασφαλίζουν την διαχρονική επένδυση του Πελάτη.

 

 1. Το δεύτερο σημείο αναφοράς της σημερινής μας επικοινωνίας διαπραγματεύεται τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των Πελατών και των Συνεργατών που θα επιθυμούσαν μία Σύγχρονη Λύση Μηχανογράφησης. Η λύση είναι σύμφωνη με τα Παγκόσμια Επιχειρηματικά Πρότυπα και βασίζεται σε ένα τοπικό σύστημα ERP το οποίο διαλειτουργεί  με το site της επιχείρησης, είτε αυτό είναι ηλεκτρονικό κατάστημα είτε μία πληροφοριακή Πύλη.
  Στην ΤΕΣΑΕ από το 1984 παράγουμε Λογισμικό Τεχνολογίας Πήγασος και από την έναρξη του Διαδικτύου  το 1995, προβλέψαμε και επενδύσαμε σε Τεχνογωσία, Τεχνολογία και Υλικοτεχνικές Υποδομές  Διαδικτύου, προς όφελος των Πελατών και των Συνεργατών μας.

 • Τεχνογνωσία :  υποστήριξης διαδικτυακών φιλοξενιών Ονομάτων, Χώρων και Εφαρμογών Λογισμικού.

 •  Τεχνολογία :  διαθέτουμε δικής  μας Τεχνολογίας ενιαίο περιβάλλον ανάπτυξης Λογισμικών Πήγασος Δίας, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για τη δημιουργία των τοπικών Pegasus ERP, όσο και  των Διαδικτυακών Hermes. Τα λογισμικά Pegasus λόγω της ενιαίας Τεχνολογία Pegasus με την οποία έχουν δημιουργηθεί εξασφαλίζουν  την επένδυση του Πελάτη, καθώς  υπάρχει  απόλυτη Τεχνολογική συμβατότητα μεταξύ τους και θα υπάρχει και στο μέλλον.

 • Υλικοτεχνικές Υποδομές :  εξασφαλίσαμε και διαθέτουμε ένα ιδιόκτητο DataCenter για την Έρευνα & Ανάπτυξη της Τεχνολογίας και ένα δεύτερο για τις Διαδικτυακές Φιλοξενίες των Πελατών μας. Τα DataCenters μας είναι συνδεδεμένα με τον κεντρικό Ιστό του Διαδικτύου μέσω της SeaBone, χωρίς περιορισμούς χρήσης.

Στην διεύθυνση www.tesae.gr έχουμε αποφασίσει να έχουμε πάντα την τελευταία έκδοση του Hermes, το οποίο είναι το τυποποιημένο λογισμικό Pegasus Business Globality Portal.

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων για μία Live επίδειξη του τρόπου λειτουργίας του λογισμικού ή κάντε απλά μία επίσκεψη στο www.tesae.gr με τους κωδικούς login που διαθέτετε.