25/06/2014    Χώροι Στάθμευσης-Parking:Τί θα επιλέξετε για τη Μηχανογράφησή της Επιχείρησής σας;Μόνο Pegasus ERP

   Τί μπορεί να προσφέρει η Μηχανογράφηση στις Επιχειρήσεις Parking;

 • Οργάνωση των Καθημερινών Εργασιών - Μείωση των Λαθών - Βελτιωμένη & Ταχύτερη Εξυπηρέτηση απέναντι στους Πελάτες  
 • Πλήρη εποπτεία των Οικονομικών Συναλλαγών της Επιχείρησης - Η Εμπορική Διαχείριση αποτελεί δομικό στοιχείο για κάθε Επιχείρηση που επιθυμεί την ευημερία & βιωσιμότητά της 
 • Θα επιτρέψει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τη πορεία της Εταιρίας μέσα από τα Στατιστικά Στοιχεία που παρέχει ώστε να προχωρήσετε στις Σωστές Αλλαγές για την ανάπτυξή της.  

Πόσο απλό μπορεί να είναι για την Επιχείρηση να ενσωματώσει μία Λύση Μηχανογράφησης; 

Κάθε δυσκολία στη χρήση, κάθε ανάγκη έχει προβλεφθεί και καλυφθεί. Η ΤΕΣΑΕ διακρίνεται για τις Καθετοποιημένες Λύσεις που προσφέρει οι οποίες και λειτουργούν αρμονικά χωρίς ανάγκη περαιτέρω παραμετροποίησης, γεγονός που τις καθιστά Προσιτές Οικονομικά  & Ακέραιες Λειτουργικά!

 

Δείτε τη Video Παρουσίαση της Εφαρμογής 

Κατεβάστε τη demo version  εδώ

Δείτε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο 

 

Τί θα μπορεί να κάνει ο Χρήστης; 

 • Αρχικά θα τον απαλλάξει από τη γραφειοκρατία και το άγχος του προγραμματισμού των εργασιών. Με απλές κινήσεις σε μία άκρως φιλική Οθόνη touch θα πραγματοποιεί κάθε δραστηριότητα που απαιτεί η Επιχείρηση. 
 • Δίνει απλά τον Αριθμό Κυκλοφορίας και εκτυπώνεται το κουπόνι -Έγινε Εισαγωγή του Οχήματος!
 • Καταχωρεί τον Αριθμό Κυκλοφορίας για να Εξάγει το Όχημα και εκδίδεται και η Απόδειξη!
 • Πραγματοποιεί Μαζική Εισαγωγή /  Εξαγωγή Μονίμων στην αρχή και στο τέλος κάθε μήνα!
 • Μπορεί να φτιάξει και να επιλέξει  πολλαπλούς Τιμοκαταλόγους πχ για Μόνιμα Οχήματα, Έκτακτα Οχήματα, Οχήματα Υπηρεσιών κτλ. Μπορείτε να έχετε ακόμα και ειδικό Τιμοκατάλογο ανά Πελάτη!
 • Κάνει Λιανική Πώληση πχ Αξεσουάρ, Λιπαντικά με άμεση έκδοση Απόδειξης 
 • Έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει  σε ποιον όροφο βρίσκεται το κάθε Όχημα ώστε να γίνεται γρήγορα η παραλαβή από το Πελάτη!
 • Μπορεί να εκδόσει με 2 κινήσεις ένα Μαζικό Παραστατικό για παράδειγμα το τέλος του μήνα εφόσον το απαιτήσει ο Πελάτης σας μετασχηματίζοντας εκκρεμή παραστατικά! 
 • Παρακολουθεί  τις Οφειλές των Πελατών σας καθώς έχει Κύκλωμα Εισπράξεων αλλά  μπορεί να οργανώσει και τον Προγραμματισμό των Πληρωμών σας! 
 • Να τυπώνει, να επεξεργάζεται και να αναλύει στοιχεία μέσα από το πλήθος Έτοιμων Αναφορών/Reports όπως έχουν ζητηθεί από τα Parkings που  έχουν ήδη εμπιστευτεί τη λύση μας!
 • Υποστηρίζει την υποχρέωσή σας για την αποστολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων στο Υπουργείο Οικονομικών
 • Παρακολουθεί κάθε Οικονομική Συναλλαγή στην Επιχείρησή σας πχ Δαπάνες, Προμηθευτές, Έξοδα  κτλ 

 

 

 

 

Για να γνωρίσετε όλο το portfolio Εφαρμογών Μηχανογράφησης Pegasus πατήστε εδώ 

 

Με εκτίμηση,
Τμήμα Marketing & Πωλήσεων
Υποστήριξη Τυποποιημένης Προσέγγισης
Τηλ: 210 7489588-9
Fax: 210 7700839
Φόρμα Επικοινωνίας

Ακολουθείστε μας στο twitter

Επισκεφτείτε μας στο YouTube