19/06/2003    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Pegasus Champion ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Απο την απόφαση της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης:
Ανάθεση στην ΤΕΣΑΕ της προμήθειας και εγκατάστασης του προγράμματος διαχείρισης γυμναστηρίου Pegasus Champion V.2.00 στην γραμματεία του γυμναστηρίου της Βουλής