11/05/1998    Ελληνικό Λογισμικό παρέχει Διαδικτυακές Λύσεις
Η ΤΕΣΑΕ ΑΤΕ είναι η πρώτη Ελληνική Τεχνική Εταιρεία Πληροφορικής που με δική της καθαρά τεχνολογία αναπτύσει εφαρμογές Διαδικτύου και Υπερδικτυακές Εφαρμογές (Extranet). Η Τεχνολογία ανάπτυξης λογισμικού Πήγασος© για πρώτη φορά υποστηρίζει την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού σε Διαδικτυακό Περιβάλλον και με τον τρόπο αυτό μπορεί και υποστηρίζει τους χρήστες των τοπικών (LAN) εφαρμογών Πήγασος δίνοντας τους το δικαίωμα ευρείας διαδικτύωσης με ελάχιστο κόστος. Η επένδυση των χρηστών στην Τεχνολογία Πήγασος© αυξάνει την αξία της καθότι η τεχνολογία είναι συμβατή προς τα πίσω, έτσι οι εφαρμογές συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα χωρίς καμία αναγκαία αλλαγή .