18/11/1999    Ενεργοποίηση του Extranet της TESAE
Σήμερα, μετά από 17 ακριβώς χρόνια από την γέννηση της Τεχνολογίας Ανάπτυξης Λογισμικού Πήγασος , αρχίζει η έναρξη της λειτουργίας του Extranet του ομίλου ΤΕΣΑΕ . Οι Πελάτες και τα Σημεία Υποστήριξης της Τεχνολογίας Πήγασου μπορούν να συμμετέχουν πλέον ενεργά ακόμη και στην διαδικασία διχειριστικής υποστήριξης των εγκαταστάσεών τους. Μπορούν και αισθάνονται πολίτες της μικρής μας Γής καθότι είναι δυνατό από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη μας να λαμβάνουν στοιχεία για τις εγκαταστάσεις τους όπως ημερομηνίες έναρξης - λήξης, οικονομικά στοιχεία καθώς επίσης και στοιχεία χρονοπρογραμματισμού εργασιών σχεδίασης και ανάπτυξης των κατα παραγγελία εφαρμογών τους.