09/10/2000    Η "ΑΘΗΝΑΪΚΗ" ΓΙΑ ΤΕΣΑΕ
"Όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να έχουν τη δική τους παρουσία στο INTERNET και να δημιουργήσουν το δικό τους εμπορικό κέντρο με πολύ χαμηλό κόστος. Η ΤΕΣΑΕ, η οποία αναπτύσσει εφαρμογές πληροφορικής με βάση την ελληνική τεχνολογία Πήγασος και διαθέτει το μεγαλύτερο ελληνικό εμπορικό κέντρο (Pegasus Business Center) στο Internet, με περίπου 70.000 εγγραφές στη βάση δεδομένων του, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση να δημιουργήσει το δικό της εμπορικό κέντρο στην περιοχή που εδρεύει η εταιρεία."
ΤΟ ΑΡΘΡΟ