29/01/2001    Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΣΑΕ
Η ΤΕΣΑΕ έχει ήδη ετοιμάσει πέντε εναλλακτικές προτάσεις οι οποίες σε προσιτές τιμές επιχειρούν να καλύψουν τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
Οι προτάσεις υπάρχουν ενδεικτικά στο διαφημιστικό banner της διεύθυνσης http://www.tesae.com και διαθέτουν την ευελιξία των προγραμμάτων Πήγασος.
ΤΟ ΑΡΘΡΟ