17/10/2000    Η "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" ΓΙΑ ΤΕΣΑΕ-INFOSYSTEM
"Ο όμιλος ΤΕΣΑΕ στην Infosystem
Την ΄τεχνολογία Pegasus Extranet παρουσίασε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Έκθεσης Infosystem 2000, η εταιρεία τεχνικής πληροφορικής, ΤΕΣΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην κατασκευή κόμβων και εμπορικών κέντρων στο Διαδίκτυο, αλλά και στη διασύνδεση δικτύων υπολογιστών μέσω Internet. Οι εφαρμογές Pegasus Domain περιλαμβάνουν το σύνολο των προϊόντων, τα οποία ενημερώνουν αυτόματα και αμφίδρομα τα στοιχεία που βρίσκονται στην τοπική μηχανογράφηση, αλλά και στον κόμβο του Διαδικτύου, υποστηρίζοντας μάλιστα τον τελευταίο, καθώς αποτελεί το εργαλείο παρουσίασης της εταιρείας και των προϊόντων της. Παράλληλα, υποστηρίζονται το μέσο προώθησης, πώλησης και υποστήριξης πελατών μετά την πώληση.
Σημειώνεται ότι οι εφαρμογές Pegasus, μέσω της αυτόματης και μαζικής ενημέρωσης για κάθε προϊόν με ηλεκτρονικό τρόπο, υπόσχεται την προσέλκυση και υποστήριξη υποψήφιων πελατών."
ΤΟ ΑΡΘΡΟ