16/06/2010    Η οργάνωση των εταιρειών Ταχυμεταφορών είναι εδώ! - Pegasus Courier ERP Start UP

Ο κλάδος των εταιρειών Ταχυμεταφορών πρέπει να διεκπαιραιώνει καθημερινά μεγάλο όγκο εργασιών που απαιτεί λεπτομέρεια και ακρίβεια. Το οποιοδήποτε λάθος αποτελεί κόστος για τον πελάτη και συνεπώς και για την εταιρεία.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι απαραίτητη η καλή οργάνωση της επιχείρισης courier σε όλα τα επίπεδα.

Η ΤΕΣΑΕ μελετώντας τον κλάδο αυτόν προτείνει το Pegasus COURIER ERP START UP.

Η άριστη επιλογή για τη μηχανογράφηση της επιχείρισής σας!

Το Pegasus COURIER ERP START UP δεν είναι ένα απλό λογισμικό αλλά ένα πολύτιμο εργαλείο για την εταιρεία που τη βοηθά:

 1. Να οργανώσει καλύτερα τις διαδικασίες της
 2. Να μειώσει τα κόστη
 3. Να βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πελατών της
 4. Να οργανώσει την εργασία των υπαλληλών της χωρίς περιθώρια λάθους
 5. Να δημιουργήσει ‘‘όνομα’’ εμπιστοσύνης στην αγορά και να αυξήσει τα κέρδη!


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Το Pegasus COURIER ERP START UP παρέχει τη δυνατότητα στην εταιρεία Ταχυμεταφορών να παρακολουθεί αναλυτικά:

 • Καταχώρηση εργασιών
 • Ορισμός τιμοκαταλόγου ανά ζώνη και είδος
 • Ελευθερός ορισμός ειδικών χρεώσεων
 • Μαζική ανάθεση εργασιών σε οδηγό
 • Μαζική αλλαγή κατάστασης εργασιών ώστε να γνωρίζουμε κάθε στιγμή σε τι κατάσταση είναι η εργασία μας
 • Μαζική τιμολόγηση εργασιών
 • Εύκολη και γρήγορη καταχώρηση των εργασιών με ξεχωριστό αρχείο παραληπτών ανά πελάτη


Διαθέτει επιπλέον:

CRM

Θέτοντας τον πελάτη στο επίκεντρο της επιχειρηματικής διαδικασίας, το crm έχει ως στόχο τη διαχρονική πώληση και εξυπηρέτηση των πελατών σας, ώστε να σας προσφέρει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που ζητάτε μέσω:

 • Αναλυτικής καταχώρησης των Δραστηριοτήτων όλων των χρηστών σας  με τους Συναλλασσομένους σας (π.χ. τηλέφωνα, ραντεβού κ.ο.κ.)
 • Καταχώρησης και Διαχείριση των εξατομικευμένων αναγκών των πελατών
 • Στόχευσης της εμπορικής επικοινωνίας
 • Δημιουργίας κειμένων για μαζική αποστολή με e-mail , SMS ή Fax
 • Δημιουργίας πιστού πελατολογίου

Πέρα όμως όλων αυτών το Pegasus COURIER ERP START UP σας παρέχει και όλη την εμπορική διαχείριση της εταιρείας σας (Πελάτες, Προμηθευτές, Αποθήκη, Εισπράξεις, Πληρωμές, Έξοδα, Αξιόγραφα)


ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ
– ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το χρήσιμο αυτό εργαλείο είναι ακριβώς αυτό που αναζητάτε!