24/06/2009    Νέα ανανέωση R003 στο PS.18.03.40 Pegasus Dryclean CRM-ERP V3.10 προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας!

PS.18.03.40 V3.10 R003 Pegasus DryClean CRM - ERP V3.10 MySQL

Είναι διαθέσιμη η νέα ανανέωση της εφαρμογής Pegasus DryClean CRM - ERP V3.10!


Παρακάτω εμφανίζονται αναλυτικά οι αλλαγές που περιέχει η Ανανέωση R002 σε σχέση με την R001.

DRYCLEΑΝ

Οι νέες αλλαγές στην εφαρμογή σχεδιάστηκαν με βάση τις ανάγκες της αγοράς για να κάνουν τις καθημερινές σας εργασίες ακόμα πιο απλές και να καλύψουν όλες σας τις απαιτήσεις!

Νέοι παράμετροι DryClean :

  • " Παρακολούθηση Παραλαβών Χωρίς Αλυσίδα ". Ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος για τις επιχειρήσεις εκείνες που δεν χρησιμοποιούν αλυσίδα για τις εργασίες τους!Στην περίπτωση που επιλέξετε την παράμετρο αυτή, τότε στις παραλαβές δεν υπολογίζεται / τυπώνεται θέση αλυσίδας
  • " Εκτυπωτής Παραλαβών Ρούχων : Εκτύπωση με Ερώτηση " . Στην περίπτωση που το επιλέξετε σε κάθε παραλαβή γίνεται ερώτηση για το αν θα τυπωθεί το δελτίο παραλαβής
  • " Τοποθέτηση ρούχων παραλαβής μόνο σε συνεχόμενες θέσεις". Στην περίπτωση που το επιλέξετε τότε τα ρούχα κάθε παραλαβής υποχρεωτικά θα καταλαμβάνουν συνεχόμενες θέσεις στην αλυσίδα. (και όχι τυχαία όσες είναι κενές ενδιάμεσα). Ιδιαίτερα χρήσιμη επιλογή ώστε τα ρούχα του κάθε πελάτη να βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ένα σημείο της αλυσίδας και όχι ανακατεμένα στις διάφορες κενές θέσεις που υπάρχουν κάθε φορά.
  • "Επί Πιστώσει", νέος τρόπος Είσπραξης . Κατά την παράδοση μπορείτε να επιλέξετε ένα ποσό είσπραξης διαφορετικό του συνόλου, να πραγματοποιήσετε δηλαδή μερική εξόφληση, με ανάλογη ενημέρωση των οικονομικών του πελάτη. Απαραίτητο για τις μερικές εξοφλήσεις των παραστατικών  

Εκτύπωση ετικετών
Στην εκτύπωση των ετικετών των ρούχων τυπώνονται και οι έξτρα παρατηρήσεις πλέον (π.χ. χαλασμένο φερμουάρ).Πολύ σημαντικό για να γνωρίζετε την κατάσταση του ρούχου παραλαμβάνετε και τις εργασίες που πρέπει να γίνουν.
Δεν τυπώνεται πλέον ο Α/Α του ρούχου

Τιμολογική Πελατών
Νέα Καρτέλα Τιμολογική στα στοιχεία του Πελάτη. Μπορείτε πλέον να ορίσετε εκπτώσεις στους πελάτες σας, γενικές ή ανά είδος/ομάδα ειδών. Υποστηρίζονται επίσης ειδικοί Τιμοκατάλογοι Ειδών. Έτσι κατά την παραλαβή των ρούχων η τιμές των ρούχων υπολογίζονται με βάση την τιμολογική που έχουμε ορίσει στον επιλεγμένο πελάτη

Ημερομηνία Παράδοσης
Στον υπολογισμό της πιθανής ημερομηνίας παράδοσης (κατά την παραλαβή), γίνεται υπολογισμός του Σαββάτου, της Κυριακής και των Αργιών και για τις ενδιάμεσες μέρες και όχι μόνο για την τελική ημερομηνία παράδοσης. Για παράδειγμα: αν έχετε ορίσει τον χρόνο πιθανής παράδοσης 2 ημέρες από την παραλαβή και και είναι Παρασκευή, η πιθανή παράδοση θα είναι την Δευτέρα (αν υπολογίζετε τα Σάββατα) ή την Τρίτη (αν δεν υπολογίζετε τα Σάββατα) 

Έχει δημιουργηθεί νέα φόρμα εκτύπωσης των παραστατικών ΑΠΥ με σήμανση φορολογικού μηχανισμού και αυτόματο κόψιμο απόδειξης (σε θερμικό εκτυπωτή Bixolon Samsung 80x80)

Επωφεληθείτε από τις νέες δυνατότητες και φέρτε την λειτουργία της εφαρμογής στα μέτρα σας!