11/01/2001    ΤΟ CHIP ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΣΑΕ
Νέο δίκτυο Pegasus Extranet
Η ΤΕΣΑΕ ανακοίνωσε τη δημιουργία Pegasus Extranet, μιας νέας τεχνολογίας, που δίνει τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να εκμεταλλευθούν τις δυνατότητες του Internet για να εκμηδενίσουν τις γεωγραφικές αποστάσεις μεταξύ των μηχανογραφικών εγκαταστάσεων και των πελατών τους. Η τεχνολογία Pegasus Extranet χρησιμοποιεί τα προϊόντα της σειράς Pegasus Domain και δουλεύει με απλή σύνδεση dial-up.
Info: ΤΕΣΑΕ, τηλ.: 74.88.705 ΤΟ ΑΡΘΡΟ